Tokio Hotel

Кстати, у нас на форуме на полном серьёзе обсуждали группу Tokio Hotel

 _превед!

http://www.game-ost.ru/forum/viewtopic.php?t=2704